Raspored ispovijedanja, božićnih misa i blagoslova obitelji u župi Rama-Šćit

  • Napisao/la  RP
Raspored ispovijedanja, božićnih misa i blagoslova obitelji u župi Rama-Šćit

Ispovijed za stare i nemoćne u župi Rama Šćit

10.12.2019: Filijala Orašac: od Kozla do Maglica

Ispovijedanje po župama:

12.12.2019. – Prozor

13.12.2019. – Uzdol

14.12.2019. – Gračac i Lug

15.12.2019. – Nedjelja karitasa, milostinja ide za najpotrebnije u nadbiskupiji

16.12.2019. – Ispovijed u Rumbocima

17.12.2019. – Ispovijed u župi Rama-Šćit:

Šćit u 11:00 i 14:00 sati; Podbor u 9:30 sati i 15:00 sati

18.12.2019. – Orašac 11:00 i 14:00 sati

22.12.2019. – Očići, Božićni koncert ramskih župa u Domu kulture u Prozoru u 18:00 sati.

Ponoćke: Šćit i Orašac u 00:00

Na sam dan Božića mise će biti na Šćitu u 11:00 i u Podboru u 9:30 sati.

26.12.2019. – Sv. Stjepan; raspored misa: Šćit u 8:30 i u 11:00 sati, na Orašcu u 11:00 sati. U Podboru nema mise. Običaj je da na Stipandan Gornja Rama dolazi na misu na Šćit.

27.12.2019. – Sv. Misa na Šćitu samo rana u 8:30 sati, Podbor u 9:30 a na Orašcu u 11:00 sati. Običaj je da na Ivandan vjernici Gornje Rame taj dan idu na misu u Rumboke u 11:00 sati.

28.12.2019. – Blagoslov obitelji na filijali Orašac i na Mluši.

29.12.2019. – Sv. Obitelj, raspored misa: Šćit u 8:30 i 11:00 sati, Podbor 9:30 i Orašac u 11:00 sati. A od 14 sati bit će blagoslov obitelji na Šćitu i od Pere Vukoje do škole u Ripcima.

30.12.2019. Blagoslov obitelji: Jaklići, Družinovići i Ripci.

31.12.2019. Blagoslov obitelji: Sopot, Podbor, Ploča.

31.12.2019. u 16:00 sati misa Zahvalnica, zahvala Bogu za sva dobročinstva koja smo primili u 2019. godini.

01.01.2020. – Nova godina – Raspored misa na Šćitu u 8:30 i 11:00 sati i Orašac u 11:00 sati. Poslije pučke mise na Šćitu zajednički ručak s prakaraturima, župnim pastoralnim i ekonomskim vijećem.

na vrh članka