Najava: Funkcionalno ispitivanje rada temeljnog ispusta HE “Rama”

  • Napisao/la  RP
Najava: Funkcionalno ispitivanje rada temeljnog ispusta HE “Rama”

Obavještavaju se mještani naselja uz korito rijeke Rame, vlasnici mini hidroelektrana, ribari i građani koji imaju parcele uz rijeku Ramu na prostoru od Brane do Marine pećine, da će se u periodu od 25. do 28. listopada u sklopu ranije planiranih radova na zatvaraču temeljnog ispusta HE “Rama” vršiti funkcionalno ispitivanje njegovog rada. Ispitivanje će biti vršeno u terminu od 9 do 18 sati.

Zbog navedenog u koritu rijeke Rame povremeno će dolaziti do povećanja protoka i razine vode koja može ugroziti osobe koje će se eventualno nalaziti uz rijeku. Zbog toga skrećemo pozornost svima da u navedenom period izbjegavaju približavanje koritu rijeke i zadržavanje.

Elektroprivreda HZ HB, Pogon HE "Rama"

na vrh članka