Na današnji dan 1993. godine

Nakon relativno mirnog dana, oko 18 sati započeo je napad na položaje branitelja od Zgona do Crnog vrha. Neprijatelj je u jakom pješačkom napadu uspio zauzeti dio rovova na Zgonu. Žestoke borbe vodile su se skoro dva sata. U protunapadu, neprijatelj je vraćen na početne položaje uz velike gubitke u ljudstvu.

Više...

Najava: Priprava za blagdan Male Gospe

Po staroj ramskoj tradiciji, na blagdan Male Gospe hodočasti se na Šćit, u svetište Majke od milosti – Gospe Ramske. Kao i do sada, priprava za ovaj kršćanski blagdan biti će kroz trodnevnicu koja će započeti u ponedjeljak, 5. rujna.

Više...

Rama u hrvatskoj književnosti - drugi dio

Franjevački ljetopisi neobično su važni za opću povijest Rame, posebice za povijest fratarskog stradavanja, pa i mučeništva u njoj. Primjerice, fra Bono Benić u hrvatskom dijelu svoga „Ljetopisa“ pod godinom 1532. bilježi: „Licem na Sve Svete poklaše haramije fratre ramske, koje haramije biše do malo vrimena od Turaka pohvatane“. Ili 1653. godine: Zaradi velike opačine jenjičarske biše pobijeni niki fratri u manastijeru ramskom; i fratri koji živi ostaše razbjegoše se, a Turci što u manastijeru nađoše pokupiše. Indi, brate, pazi se...“

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed