Ramski običaji - Sv. Kata

  • Napisao/la  RP
Ramski običaji - Sv. Kata

Sveta Kata (25. studeni) je blagdan “kamen međaš”, iza kojega prestaju veće obiteljske svečanosti, u prvom redu svadbe, da se prikupe sve sile, kako bi obitelj bila spremna za proslavu Božića. On unosi ozbiljniji ton u svakodnevni život. Odatle stara izreka: Sveta Kata zatvara vrata, ili: Sveta Kata zaveziva!.

Dakle, sveta Kata zabranjuje igranje, kolanje ili kolo, pjevanje, sijela, pirove i svako bučno veselje, jer narod shvaća adventsko vrijeme kao i korizmu. Sveta Kata je, prema tome, zadnji termin, zadnja nada djevojke, koja misli na udaju u jesensko doba, u ono vrijeme najpoželjnije za udaju, u koje se prije udavao velik broj djevojaka. Sveta Kate, rastavi me s majkom - govorile su nekoć djevojke u ramskom kraju. 

Četiri dana iza sv. Kate stoji sv. Andrija (30. 11.) na braniku adventa. Zato je narod govorio: Sv. Kata zavezuje, sv. Jandre zabranjuje. Odatle potječe i nesimpatični nadimak ćelavi Andija, što ga daju svecu:

Sveta Kate, rastavi me s majkom, da ne čekam ćelavog Andrije!

Od sv. Kate treba dakle skupiti sve misli na duhovnu i materijalnu pripravu za Božić. Domaćin se treba pobrinuti za obuću i odjeću kućne čeljadi, valja se pobrinuti za drva, vodi se briga o dovoljnoj zalihi brašna, pa se šalje žito u mlin. Iza sv. Kate počinjalo se sa svinjokoljom, da se meso može osušiti, jer nema - govorilo se - Božića bez suhog mesa.

rama.co.ba.

na vrh članka