Na današnji dan 1995. - operacija Skok - 2

  • Napisao/la  RP
Na današnji dan 1995. - operacija Skok - 2

Operacijom "Skok 2“, koja je počela 4. lipnja, a službeno je okončana 12. lipnja 1995, združene hrvatske snage oslobodile su Livanjsko polje. Iskorištene su prednosti stečene zauzimanjem dijelova Dinare u travanjskoj operaciji "Skok 1" i nastavljen je niz hrvatskih pobjeda.

Cilj je bio potisnuti Srbe zapadnom i istočnom stranom Livanjskog polja te se spojiti na sjevernoj strani kod Crnog Luga, potom nastaviti napad prema Bosanskom Grahovu, a drugim smjerom prema planini Šator, sjeverno od Glamoča. Time bi se ne samo ovladalo Livanjskim poljem već bi i Glamoč i Bosansko Grahovo došli na domet teškog topništva hrvatskih snaga.

Operacija je izvedena vrlo uspješno, a Srbe je povremeno u povlačenju hvatala panika. Svi su postavljeni ciljevi ostvareni, a na smjeru Veliki Šator i bitno premašeni. Nositelj napada u operaciji "Skok 2" u smjeru prema Bosanskom Grahovu, na lijevoj strani Livanjskog polja (pravac Ninkovići–Crni Lug–Peulje) bila je 4. gardijska brigada HV-a, uz sudjelovanje 3. bojne 126. domobranske pukovnije HV-a.

Borbe na tom pravcu bile su žestoke, o čemu svjedoče podaci o pogibiji pet gardista 4. GBR-a i velikom broju ranjavanja. No srpska obrana razbijena je već u prvom udaru te je u napredovanju zaplijenjena golema količina opreme i streljiva (prvi dan pred naletom 4. GBR-a Srbi su u panici ostavili bitnicu haubica 105 mm).

Već na kraju prvog dana napada snage 4. GBR-a, 3. gardijske brigade HVO-a (3. GBR HVO-a) i 1. hrvatskog gardijskog zdruga (Zdruga) spojile su se na sjevernom rubu Livanjskog polja. U narednim danima pripadnici 4. GBR-a i 126. DP-a. utvrđuju i pomjeraju crtu obrane kod Crnog Luga jer su uslijedili žestoki protunapadi teškim topništvom i oklopom. U smjeru napada koji je išao desnom stranom Livanjskog polja (selo Grkovci–planina Šator–ka Glamočkom polju) djelovale su postrojbe Zdruga, 3. GBR-a HVO-a, 1. bojne 1. gardijske brigade HV-a (1. GBR HV-a), desetine 264. izvidničko diverzantske satnije iz Splita te specijalna policija MUP-a HR HB. I u tom smjeru nakon uspješnog proboja hrvatskih snaga Srbi su ojačavanjem snaga i djelovanjem teškog topništva i oklopa aktivnom obranom pokušali blokirati dalje napredovanje na masivu Šator planine, odnosno prema Glamoču.

Združene hrvatske snage u ovom smjeru, u drugoj fazi napada, nastavile su mukotrpno napredovati osvajajući, iz dana u dan, planinske položaje, štoviše, osvajajući položaje i nakon što je operacija službeno okončana. Zadaća da se osvoje vrhovi: Orlovac, Babin grad, Crni vrh i Mali Šator izvršena je u koracima s 10. lipnjem, osvajanjem Malog Šatora (1 768 m), nakon čega je odbijen i srpski protunapad. Štoviše, Srbi su potisnuti djelovanjem združenih hrvatskih snaga k Velikom Šatoru (1 872 m). Potom su 11. lipnja postrojbe Zdruga, specijalne policije MUP-a HR HB i 1. bojne 1. GBR-a "Tigrovi" dobile zadaću da ovladaju Velikim Šatorom i okolnim uzvisinama, što su isti dan i odradili, osvojivši najveći dio planine. Time je i službeno okončana operacija "Skok 2“, ali su borbena djelovanja hrvatskih snaga nastavljena...

Vojna povijest

na vrh članka