Na današnji dan 1992. godine

  • Napisao/la  RP
Na današnji dan 1992. godine

Predvečer je pala i druga ljudska žrtva u Rami. U napadu na položaje branitelja, od krhotine minobacačke granate na Ravašnici poginuo je Ivan Franjić iz Rumboka.

Lakše su ozlijeđeni Žarko Vukoja iz Donje Vasti i Marko Topić iz Gračaca. U Prozoru je prihvaćen kompromis oko formiranja civilnih vlasti, no vjeruje se da neće biti ništa od toga.


Ivan Franjić-Kič, rođen je 1963. godine u Rumbocima, Pripadnik HVO-a od 03.04.1992. godine. Čin: Satnik. Posmrtno odlikovan Spomenicom Domovinskog rata, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom. Poginuo je 28.05.1992. godine na Ravašnici, od minobacačke granate, u napadu srpskih snaga na položaje. Bio je pripadnik satnije Rumboci, brigade “Rama“.

Izvor: Knjiga „Prilozi za povijest Rame u Domovinskom  ratu 1990.-1995.“

na vrh članka