Arheologija i nalazišta u Rami

  • Napisao/la  RP
Arheologija i nalazišta u Rami

Prostor Rame bio je naseljen od davnina.i iza njenih stanovnika u prošlosti, ostali su tragovi njihovih kultura i civilizacija. Nažalost, arheološkim  istraživanjima, praktički nije posvećena nikakva pozornost. Jedino organizirano istraživanje, prije skoro stotinu godina na području Varvare vršio je u ono vrijeme poznati hrvatski arheolog Ćiro Truhelka. Istraživanja na Gradini donijela su i neke konkretne rezultate i nalaze.

Ono što je tada pronađeno nalazi se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.Izgradnjom brane, veći dio Gradine potopljen je a,  njezine tajne sada kriju vode Ramskog jezera.

Tijekom proteklog rata, posve slučajno, otkriveno je još jedno nalazište na mjestu Gradac. Prema nekim privatnim istraživanjima, ostaci građevine i posuđa koji su pronađeni na Gradcu, stariji su od četiri tisuće godina.

U Podboru iznad crkve sv. Ane na udaljenosti od 680 m. uzdiže se amfiteatralna uzvisina Gračac, koja se od davnina spominje kao mjesto na kojemu se nalaze ostaci neke kulture iz davnih vremena. Zbog vidljivih kamenih gromada, s pravom se “sumnjalo” da se na Gračacu zbilja nalaze ostaci kulture koja je nekada nastanjivala ramsko područje.

U rujnu 2012. godine, Anto Jeličić organizirao je probno iskopavanje koje je potvrdilo da se na Gračacu kriju ostaci, pretopstavlja se nekakve peći za izradu kreamike, na što upućuje i pronalazak praha koji podsjeća na pepeo. Također, 2006. godne na ovoj uzvisini pronađeni su ostaci keramike  koji su poslani na analizu u Zagreb, a kasnije i u Zemaljski muzej u Sarajevu. Obje analize su potvrdie da se radi o materijalu koji se koristio u brončanom dobu i da mu je starost oko 4000 godina.

U relativnoj blizini Donje Vasti postoji više lokacija na kojima su vidljivi ostaci građevina, također, kao i na ostalim lokacijama, i ovdje su pronađeni ostaci posuđa i alata.

Iznad sela Klek na mjestu Crkvište, unatoč stoljećima, još uvijek su vidljive zidine za koje predaja govori da se radi o ostacima crkve, a samo ime lokacije na to upućuje. Ovo su samo neka mjesta koja smo nabrojali. Činjenica je da postoji još lokacija na kojima su  pronađeni ili ostaci zidina i posuđa ili metalni predmeti čija starost nije točno utvrđena.

Unatoč svemu, nažalost, ovome nije posvećena nikakva pozornost, sva istraživanja su ostala na amaterskoj razini bez institucinalne podrške.

Mali doprinos u pokušaju pokretanja ozbiljnijih istraživanja kroz projekt “Tragovima prošlosti” dalo je HPD “Rama”. Do sada je dio lokacija snimljen GPS tehnologijiom i unesen u bazu podataka, koja će prema planu izrasti u registar svih poznatih I potencijalnih arheoloških nalazišta. Ovaj registar može biti temelj za ozbiljnija istraživanja na stručnoj razini.

Arheološka nalazišta osim kulturne i povijesne vrijednosti imaju i onu turističku, a vrijeme pred nama pokazat će jesmo li sposobni i zainteresirani iskorisiti ono što nam je na dohvat ruke ili ćemo se, kao i u brojnim slučajevima do sada, rađe diviti sličnim stvarima u drugim mjestima.

na vrh članka