Upoznajmo Ramu: Kamena dica

Upoznajmo Ramu: Kamena dica

Ramsko jezero nalazi se u dolini i sa svih strana okruženo je visokim planinama. Jedna od tih planina je i Smojnik, čiji se najviši vrh Lisina nalazi na 1232 metra nadmorske visine. Osim Lisine, Smojnik ima još nekoliko izrazitih vrhova-kota, među kojma izdvajamo kotu 912 – Kamena dica. Ova kota nalazi se istočno od brane HE “Rama” i do nje se može doći markiranom stazom od kamenoloma iznad Kovačeva Polja.

Najaktivniji članovi HPD "Rama“, prije nekoliko godina, markirali su ovu stazu i ona  vodi rubnim dijelom planine Smojnik, iznad nekadašnjeg toka rijeke Rame. Prošle godne, staza je ponovno očišćena i markirana. Iako je ovaj teren relativno blizu, osim  lovaca i planinara povremeno, rijetki su oni koji hodaju njime. Nakon markiranja, i onima koji ne poznaju teren neće biti problem proći stazom, upoznati dio Rame i uživati u prekrasnim pogledima.

Veći dio staze vodi starim "Višnjanskim putom“, koji  je prije šezdesetak godina bio jedina "putna" komunikacija stanovnika Gornjih Višnjana s naseljima u Gornjoj Rami, posebno nedjeljom, kada se išlo na Šćit, na misu...

Staza nije zahtjevna niti za one sa slabijom kondicijom. Duga je 2700 metara, započinje na 629 metara nadmorske visine, a završava na 912 mnv. Vrijeme potrebno za proći cijelu stazu je oko 50-ak minuta.

Izaći u prirodu, uraditi nešto korisno i upoznati nešto novo, svakako je poticaj i za nove aktivnosti. 

na vrh članka